Li Derheqa Jiyan

Derheqên Derfetên Derheqa Life Li malperê ye ku em behsa rastiyên li ser jiyana jiyanê ya herî girîng a balkêş e. Ji ber vê yekê, ku mirov dikarin van derheqên van balkêş ên dizanin ku bi gelemperî ji aliyê gelan ve nizanin.

Ger hûn behsa rastiyên xwe yên li ser jiyana xweş bikin. Piştre bi hevalên xwe re bi hevalên xwe, malbat û xizmên xwe re li ser Whatsapp û facebook.